WZC Warmhof viert 10-jarig bestaan

29
nov
2017

Foto: Michel Wijne

Kloppend hart van de woonzorgcampus

Tien jaar geleden, op 16 november 2007, werd het nieuwe OCMW-woonzorgcentrum WZC Warmhof officieel geopend.  Het hypermoderne woonzorgcentrum kwam in de plaats van de oude rustoorden St. Jozef in Maldegem en St. Elisabeth in Adegem.   

Het Warmhof is al 10 jaar het kloppend hart van onze woonzorgcampus. In die 10 jaar hebben we de zorggraad van de bewoners zien stijgen van 63% naar 92%.  Het aantal bewoners met dementie is gestegen van 40 % naar 70 %.  Hierdoor was het nodig om ook de zorg en het aantal personeelsleden mee te laten evolueren met de noden.  Het personeelsbestand is in die periode met ongeveer 37% gestegen, van 71,75 voltijds equivalenten naar 98,20 voltijds equivalenten (145 medewerkers in 2017).

Het Warmhof heeft ook altijd oog gehad voor sociale tewerkstelling.  Zo hebben enkele mensen met een beperking er een job gevonden en wordt aan anderen een tijdelijke werkervaring aangeboden als doorstroming naar een reguliere job.  De werking van het Warmhof steunt, naast het ruim team van professionele en gedreven medewerkers, ook op de warme inzet van tal van vrijwilligers, waaronder vaak mensen uit de vluchtelingenopvang.

Kwaliteitsvolle zorg

In zijn 10-jarig bestaan werd het Warmhof reeds meerdere malen bekroond, o.a met een award voor zorginnovatie, een prijs voor integraal bouwen met het oog op de toekomst, een award voor aantrekkelijke werkgever en een “smiley”, dit is een kwaliteitslabel met betrekking tot de voedselveiligheid.

Omdat we voortdurend oog hebben voor de kwaliteit van onze zorg, hielden we in het voorjaar van 2017 een tweede tevredenheidsmeting.  De resultaten ervan tonen aan dat we in het landschap van de Vlaamse rusthuizen voor alle thema’s, zoals kwaliteit van leven, accommodatie, zorgverlening, activiteitenaanbod, maaltijden en onthaal boven het gemiddelde scoren. 

Voor de algemene tevredenheid krijgen we een score van 90% “tevreden en heel tevreden” en 10% “neutraal”. 95% van de deelnemers zou ons aanbevelen aan anderen (59% zeker wel en 36% waarschijnlijk wel).

Toekomst

Vanaf 1 januari 2018 zet het WZC Warmhof een nieuwe stap en zal het, samen met de assistentiewoningen en de thuiszorgdiensten van het OCMW, deel gaan uitmaken van het Zorgbedrijf Meetjesland.

Met het Zorgbedrijf Meetjesland blijft Maldegem kiezen voor openbare zorg.  Enkel door een gezonde mix tussen privé-aanbod en openbaar aanbod in het Vlaamse zorglandschap, kan de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg verder gegarandeerd blijven.

Ook het Zorgbedrijf Meetjesland zal zich in de toekomst blijven inzetten voor een kwalitatieve, vernieuwende en toegankelijke zorg op maat van ouderen en zorgbehoevenden, met competente medewerkers.

Verjaardagsfeest

De tiende verjaardag van het Warmhof werd gevierd met een optreden van Bart Kaëll, een groot feest voor het personeel, een aperitiefconcert van de gebroeders De Roo en een feestelijke namiddag met Marino Punk.