Centrum voor kortverblijf Warmhof

Binnenzicht kamer woonzorgcentrumHet Centrum voor kortverblijf Warmhof biedt een hartelijke leef- en zorgomgeving aan ouderen die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen, bv. tijdens een herstelperiode na ziekenhuisopname.  

De kamers voor kortverblijf bevinden zich in het woonzorgcentrum Warmhof en zijn uitgerust met toilet, lavabo, televisie, telefoon, elektrisch bed, ingebouwde kleerkast met frigo, kluislade, brievenbus en domotica.

Het Warmhof

Het Warmhof is een klein dorp op zich, met gezellige gemeenschappelijke ruimtes, terrassen, een cafetaria, een winkeltje, een kapsalon, enz.  Er heerst een huiselijke sfeer die aangepast is aan het leefritme van de bewoners.  De publieke ruimtes nodigen uit tot sociaal contact tussen bewoners onderling en met familieleden. Het animatieteam zorgt dagelijks voor individuele of collectieve activiteiten. 

Buitenzicht woonzorgcentrum WarmhofBinnenzicht cafetaria woonzorgcentrum

Missie en visie

Het Warmhof staat open voor valide en en mindervalide bejaarden, en richt zich hierbij in de eerste plaats tot de inwoners van de gemeente en aangrenzende gemeenten.  Er wordt gestreefd naar een betaalbare dienstverlening.

De resident wordt steeds centraal gesteld. Wij stimuleren de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de resident, rekening houdend met zijn grenzen en beperkingen. Ook de omgeving van de resident wordt als partner in de zorg beschouwd. We willen de totale levenskwaliteit van de resident bevorderen.

Wij willen de resident een verzorgde thuis bieden in een familiale en huiselijke sfeer. Naast deze geborgenheid, streven wij ook naar een veilig en comfortabel woonkader. Wij respecteren de privacy van de resident en bieden kansen tot ontmoeting en contact met de buitenwereld. De resident kan vrij bezoek ontvangen.

Wij waarborgen een kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening en beschikken hiervoor over een team van gekwalificeerde, deskundige en gemotiveerde medewerkers die op een warme en betrokken manier omgaan met de resident en zijn omgeving. Ze worden hierbij ondersteund door vrijwilligers die mee zorgen voor dat tikkeltje extra in onze werking. Er worden permanent inspanningen geleverd om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te verbeteren.

Wij streven naar een open huis dat zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk is. Naast de residentiële kernopdracht werken we mee aan de ondersteuning en ontwikkeling van de thuiszorgondersteunende diensten en activiteiten.

Faciliteiten

Ruime kamers met alle comfort, moderne en gezellige leefruimtes, binnentuinen op het gelijkvloers, ruime terrassen op de verdieping, eigen kwaliteitsvolle keuken, eigentijdse hulpmiddelen, matrassen, badinstallaties, tilliften, gevarieerd animatieaanbod, ergotherapie, kinesitherapie, snoezelruimte, cafetaria, kapsalon, winkeltje, parking en halte belbus voor het gebouw, groene omgeving.

Voorwaarden kortverblijf

Er zijn een aantal persoonsgebonden voorwaarden verbonden aan een opname in het centrum voor kortverblijf, zoals leeftijd en zorgbehoefte.  Meer info hierover vind je in het opnamereglement.

De resident kan maximaal 60 opeenvolgende dagen en, beschouwd over de periode van één kalenderjaar, in totaal maximaal 90 dagen in kortverblijf opgenomen worden, al dan niet in hetzelfde centrum voor kortverblijf.

Aanvraag tot opname

  • Voor een aanvraag tot opname kan je je richten tot de socicale dienst van het woonzorgcentrum.
  • Bij elke aanvraag wordt onderzocht of je aan de opnamevoorwaarden voldoet.
  • Kom je in aanmerking, dan wordt de aanvraag chronologisch genoteerd in een register en vastgelegd in een opnameovereenkomst.
  • Het diensthoofd residentiële ouderenzorg of de voorzitter neemt een beslissing op advies van de sociale dienst.
  • Je kan steeds, samen met familie of kennissen, vooraf een bezoek brengen aan het woonzorgcentrum. De directie of de sociale dienst van het woonzorgcentrum beantwoorden graag al jouw vragen.

Prijs

Met ingang van 1 februari 2017 bedraagt de dagprijs kortverblijf:

  • 54,14 euro per dag voor een alleenstaande in een enkele kamer,
  • 97,67 euro per dag voor een echtpaar in een dubbele kamer.