Wijk-werk

De klus klaren met Wijk-werk

Sinds 1 januari 2018 vervangt Wijk-werk het vroegere PWA-stelsel. Via wijk-werk kunnen werkzoekenden lokale taken uitvoeren bij iemand thuis, in een school, een niet-commerciële vereniging of land- en tuinbouwbedrijf. Ook u kunt een beroep doen op wijk-werk. 

Wat is Wijk-werk?

Wijk-werk is er voor werkzoekenden die moeilijk werk vinden en waarvan de VDAB of het OCMW vindt dat hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten als ze tijdelijk ervaring kunnen opdoen in een laagdrempelige werkomgeving dicht bij huis.

VDAB en OCMW kunnen zo mensen tot het wijk-werken toe leiden in hun traject naar werk.

Wijk-werkers worden vooral ingezet voor maatschappelijk relevante, lokale taken bij iemand thuis of in een school, gemeente, OCMW, vzw, niet-commerciële vereniging of land- en tuinbouwbedrijf. Het kan bijvoorbeeld gaan om het gras in je tuin afrijden, kleine onderhouds- of herstellingswerken, voor- en naschoolse kinderopvang, het bedelen van maaltijden aan huis, het ruimen van zwerfvuil, logistieke taken bij verenigingen en lokale besturen, …

Vergoeding

Wijkwerkers krijgen een vergoeding van 4,10 euro per uur bovenop hun uitkering. Ze kunnen enkele uren per week klusjes uitvoeren (maximum 60 uur per maand en 630 uur per jaar).

Meer info?

Er worden verspreid over het Meetjesland zitdagen ingericht voor zowel de wijk-werkers als de gebruikers van wijk-werk.    

Zowel de wijk-werkers als de gebruikers kunnen op alle zitdaglocaties van het samenwerkingsverband bij een wijk-werkbemiddelaar terecht. Meer info vind je op https://www.vdab.be/wijk-werken en op www.welzijnsband.be .

Zitdagen in Maldegem

In Maldegem kan je terecht in het Administratief Centrum van het OCMW, Lazarusbron 1, op de volgende dagen:

  • maandag: van 9.00 uur tot 11.30 uur 
  • dinsdag: van 9.00 uur tot 11.30 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur
  • donderdag: van 9.00 uur tot 11.30 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur

Uw wijkbemiddelaar in Maldegem is Barbara De Pauw: tel. 050 72 72 24 of barbara.vdab@welzijnsband.be

De wijk-werkbemiddelaar zal u algemene informatie geven over wijk-werk en zal nagaan of de gevraagde klus mogelijk is. Daarnaast kan hij hulp bieden bij het online aanmelden en bij het invullen van een gebruikersovereenkomst. Van zodra alle formulieren in orde zijn en het jaarlijks inschrijvingsgeld van 7,50 euro betaald is, kan u wijk-werkcheques bestellen (7,45 euro per stuk ) en kan de klus ingepland worden. Ook als wijk-werker kan u bij de wijk-werkbemiddelaar terecht met uw vragen.