Werkgroepen bereiden uitbouw woonzorgzone voor

Opstart woonzorgzone in Maldegem

Een woonzorgzone of zorgknooppunt heeft de bedoeling een comfortabele woonomgeving te creëren voor ouderen en zorgbehoevenden zodat deze zo lang mogelijk in de eigen buurt of in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven wonen. Het concept kan zowel toegepast worden in het centrum van de gemeente als in de andere deelkernen of wijken.

Inspraak zorgaanbieders en inwoners

Om dit te realiseren, kiest het bestuur bewust voor een participatief traject waarbij zorgaanbieders uit verschillende sectoren mee vorm kunnen geven aan het project: dokters, verpleegkundigen, thuiszorgdiensten, mutualiteiten, poetsdiensten, domotica… maar ook bewoners, de gemeentelijke dienst infrastructuur, bouwpromotoren, sociale huisvestingsmaatschappijen en welzijnsactoren.

Werkgroepen oprichten

Een goed uitgebouwd buurtzorgnetwerk is hierbij van cruciaal belang. Daarom zullen er verschillende werkgroepen (wonen en zorg, infrastructuur en communicatie) en een klankbordgroep opgericht worden om de projectgroep te ondersteunen om de noden te detecteren, oplossingen op maat voor te stellen en concrete afspraken te maken met de in de zone werkzame actoren.

Interesse?

Wie graag deel wil uitmaken van een werkgroep, kan zich melden via woonzorgzone@maldegem.be of tel. 050 40 39 20 of aan het onthaal van het Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef, Mevrouw Courtmanslaan 92, Maldegem.

 
 

Contactgegevens