Vrije tijd voor iedereen

Logo korting vrijetijdsparticipatie

De gemeente- en OCMW-besturen van Maldegem, Welzijnsschakel Maldegem en de Maldegemse verenigingen slaan de handen in elkaar om het vrijetijdsaanbod voor álle inwoners in Maldegem toegankelijk te maken.  Zowel de gemeentelijke vrijetijdsdiensten (jeugd, sport, cultuur, bibliotheek) als het Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef kennen een kortingstarief toe voor mensen met een beperkt inkomen.

Zo kan je bijvoorbeeld 50% korting krijgen bij deelname aan de Grabbelpasactiviteiten of speelpleinwerking, een sportkamp of een voorstelling in CC Den Hoogen Pad.
Ben je een filmliefhebber? Dan kan je een DVD huren in de bib aan € 1,25 per stuk in plaats van € 2,50.

Ook diverse Maldegemse verenigingen stapten mee in het verhaal. Reeds 29 verenigingen ondertekenden de voorbije maanden een engagementsverklaring vrijetijdsparticipatie en hanteren voortaan 50 % lidgeldkorting voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Sommige  verenigingen geven aanvullend ook 50 % korting op hun activiteiten.

Je herkent hen aan bovenvermeld logo 'vrije tijd voor iedereen' dat op hun promomateriaal wordt vermeld.

Aangesloten verenigingen

Cultuur

 • Adegems Volkstheater- Danskemeer
 • Ambibrew
 • Danskemeer
 • Davidsfonds Adegem
 • Davidsfonds Maldegem
 • Gezinsbond Adegem
 • Gezinsbond Maldegem
 • Gezinsbond Oostwinkel-Kruipuit
 • Kon. Kat. Fanfare en Drumband Nut en Vermaak
 • KVLV Middelburg
 • KWB Kleit
 • Van-R vzw
 • Videoclub Maldegem

Jeugd

 • Chiro Vannoes
 • Scouts en Gidsen
 • Jeugdhuis De Redekiel
 • Katootje
 • KSA

Sport

 • B-Team Badminton
 • Dansschool S-pression
 • FC Kleit
 • GSF Adegem
 • GSF Maldegem 't hof
 • Karateclub Samouraï
 • Malvovet
 • TTC Maldegem
 • WTC Kleit
 • Psylos Meetjesland

Sociaal

 • Kon. Maatsch. Oud Wapenbroeders Maldegem

Voor wie?

Elke inwoner van Maldegem die rechthebbend is op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV),

 • Je kan dit makkelijk zelf controleren. Wie op de klevertjes van het ziekenfonds de code xx1/xx1 heeft staan, heeft recht op 50% korting.
 • Bij inschrijving voor een vrijetijdsactiviteit, geef je een klever van de mutualiteit af en de korting zal onmiddellijk verrekend worden. Om in te schrijven met korting bij een vereniging, neem je best contact op met de verantwoordelijke van die vereniging.

Cliënten OCMW

 • Rechthebbend op
  • een leefloon,
  • een equivalent leefloon,
  • de verhoogde kinderbijslag voor langdurig werklozen, arbeidsongeschikten en gepensioneerden,
  • of na individueel sociaal onderzoek en beslissing van het daartoe bevoegde Bijzonder Comité.
 • Voor deze personen geldt de regeling zoals bepaald in het reglement "Financiële tussenkomst voor vrijetijdsparticipatie" (zie reglement verder op deze pagina).
 • Ben je cliënt bij het OCMW en wil je genieten van de korting? Contacteer jouw maatschappelijk werker bij het OCMW om na te gaan op welke kortingen je recht hebt of om in te schrijven voor een activiteit of een lidmaatschap. 

 

 

 

 

 
 

Contactgegevens