Voorwaarden verhuur

Enkele algemene bepalingen voor het verhuur van de zalen:

  • activiteiten georganiseerd door het OCMW en het dienstencentrum hebben altijd voorrang op andere activiteiten;
  • de cafetaria met bar en terras kan niet gehuurd worden op weekdagen tijdens de normale kantooruren, tenzij de activiteit kadert in de werkingsopdrachten van het dienstencentrum;
  • de organisator staat zelf in voor de plaatsing van tafels en stoelen in een andere opstelling dan de standaardopstelling;
  • het organiseren van fuiven in de lokalen is niet toegestaan;
  • er is een maximum aantal deelnemers per zaal bepaald.

Het uitgebreide verhuurreglement vind je onderaan deze pagina.

Tarieven 

De zaaltarieven zijn afhankelijk van de gevraagde zaal en de categorie waartoe je behoort. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het krijgen van een korting. De bedragen worden jaarlijks gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen.

Voor meer informatie rond de tarieven, kan je het retributiereglement onderaan raadplegen.

Reserveren 

  1. Je kan een zaal reserveren via ons online aanvraagformulier onderaan deze pagina.
  2. Doe je liever een schriftelijke reservatie, dan kan je onderaan deze pagina een afdrukbaar aanvraagformulier terugvinden.
  3. Uiteraard kan je ook bij onze centrumleider terecht om een reservatie aan te vragen.

Elke aanvraag is pas definitief na bevestiging vanuit het dienstencentrum Oud St. Jozef. Deze bevestiging kan schriftelijk of via e-mail gebeuren.

Annulatie

Indien de organisator de zaal minder dan 14 dagen voor de geplande activiteit annuleert, moet een schadevergoeding betaalt worden. Deze schadevergoeding wordt gelijkgesteld aan het volledige huurtarief. Iedere annulatie gebeurt steeds schriftelijk aan het dienstencentrum Oud St. Jozef.