Toegankelijkheidslabel voor diensten

Een toegankelijkheidslabel is een label waaraan personen met een beperking kunnen zien of de betreffende dienst toegankelijk is. Niet enkel personen met een beperking, maar ook jonge ouders met een kinderwagen of ouderen hebben een voordeel bij een toegankelijke dienstverlening. 

Wanneer je het volledige label 'welkom' aan deur of het raam van een dienst ziet, betekent dit dat de dienst integraal toegankelijk is. Indien de dienst voldoet aan de algemene criteria én aan de criteria van één of meerdere doelgroepen, kan het label met een pictogram van de doelgroep gebruikt worden. 

Voorwaarden 

Minimale algemene voorwaarden om het label te mogen gebruiken:

 • personen met een beperking moeten als volwaardige burgers worden aangesproken;
 • indien er een plaats is waar men met vragen terecht kan, wordt deze aangegeven met het pictogram infopunt;
 • assistentiehonden worden toegelaten.

Labels 

Specifieke voorwaarden voor dove en slechthorende personen

 • Op aangeven van de persoon wordt de informatie op papier ter beschikking gesteld.
 • Kijk de persoon aan als je met hem/haar praat.
 • Articuleer zo goed mogelijk.

Specifieke voorwaarden voor slechtziende of blinde personen

 • Een trap, opstap of helling wordt met een contrasterende kleur of noppen gemarkeerd.
 • Informatie is in een voldoende groot en duidelijk leesbaar lettertype opgemaakt.
 • De ontvangstruimte en balie zijn voldoende verlicht.

Specifieke voorwaarden voor personen met een mentale beperking

 • Informatie is in een duidelijke taal opgesteld. 
 • Alle plaatsen zijn goed aangeduid; er wordt gewerkt met duidelijke en herkenbare pictogrammen.

 

Specifieke voorwaarden voor personen met een motorische beperking

 • De breedte van de ingang is minimaal 80 cm.
 • De deuren hebben een lage weerstand en zijn voorzien van voldoende vrije ruimte om met een rolstoel te kunnen manoeuvreren; indien onvoldoende vrije ruimte of deur met te hoge weerstand, wordt er assistentie voorzien.
 • Hoogteverschillen (+2 cm) worden overbrugd met een hellend of bellend vlak van maximaal 6,25 % hellingsgraad; indien grotere hellingsgraad, is er een bel voorzien zodat assistentie gevraagd kan worden.
 • Er kan op een discrete manier betaald worden met bankcontactkaart.
 • Als er een toilet voor publiek aanwezig is, is er ook een rolstoeltoegankelijk toilet.

 

 

Contactgegevens