Inclusie

  • De inclusieambtenaar bewaakt  de noden van personen met een beperking zodat ze kunnen deelnemen aan alle facetten van de samenleving.

  • Op het meldpunt kunt u een suggestie doen of een probleem melden om de toegankelijkheid van de gemeente Maldegem te verbeteren.

  • Dankzij het toegankelijkheidslabel “Welkom” kunnen personen met een beperking zien of een dienstverlening voor hen toegankelijk is.

  • Dankzij het toegankelijkheidslabel “Welkom” kunnen personen met een beperking zien of een handelszaak voor hen toegankelijk is.

  • Dankzij het toegankelijkheidslabel “Welkom” kunnen personen met een beperking zien of een activiteit of evenement toegankelijk is voor hen.

  • Diensten die een toegankelijkheidslabel wensen, kunnen hier terecht voor meer info over de voorwaarden.

  • Handelszaken die een toegankelijkheidslabel wensen, kunnen hier terecht voor meer info over de voorwaarden.

  • In het Sociaal Huis zijn er gratis hulpmiddelen beschikbaar om de toegankelijkheid van een evenement te verbeteren.

Contactinformatie