Sociale zorg

Heb je financiële moeilijkheden, vragen of problemen rond inkomen en levensonderhoud, schulden, onbetaalde rekeningen of zoek je een sociale woning, hulp bij het invullen van formulieren ... de maatschappelijk werkers van het het OCMW zoeken passende oplossingen.

  • Aanvragen leefloon, sociale tewerkstelling, financiële steun, voorschotten,...

  • Je hebt één of meerdere schulden: onze schuldhulpverlener helpt je om een oplossing te zoeken.

  • Onze maatschappelijk werkers helpen je bij het beheren van jouw budget.

  • Elke werkdag kan je bij ons terecht voor het opladen van jouw budgetmeter.

  • Maandelijkse voedselbedeling voor cliënten sociale dienst.

  • Wijk-werk vervangt het vroegere PWA-stelsel. Via wijk-werk kunnen werkzoekenden lokale taken uitvoeren bij iemand thuis, in een school, een niet-commerciële vereniging of land- en tuinbouwbedrijf. Ook u kunt een beroep doen op wijk-werk. 

  • In onze workshops "budgetvriendelijk koken" leren OCMW-cliënten hoe ze met eenvoudige ingrediënten een budgetvriendelijke en gezonde maaltijd kunnen klaarmaken.

  • Alle informatie betreffende de opvang van en de steun aan verzoekers om internationale bescherming.

Contactinformatie