Sociaal Huis

Het Sociaal Huis is een centraal aanspreekpunt en informatieloket waar je terecht kan met al jouw vragen over sociale voorzieningen. Deze vragen kunnen van financiële, juridische, relationele, persoonlijke of psychische aard zijn.

Bijvoorbeeld hulp bij aanvragen pensioen, hulp bij huisvestingsproblemen, inlichtingen rond premies, hulp bij het invullen van bv. een aanvraag tot een studietoelage, informatie over diensten die jou kunnen helpen rond bv. geweld in het gezin, schuldenoverlast,...

Contactinformatie