Senioren onder de Toren: groepswonen met dienstverlening

Naast de woonzorgcampus in het centrum van Maldegem, brengt het OCMW de seniorenhuisvesting ook naar de deelgemeenten onder de vorm van het project "Senioren onder de Toren".  Hier kunnen "kwetsbare” senioren in de eigen dorpskring opgevangen en gehuisvest worden.  In Kleit en in Adegem werden de leegstaande pastorijen verbouwd tot hedendaagse woningen met seniorenflats.  Deze zorgsatellieten worden aangestuurd vanuit het woonzorgcentrum in Maldegem-centrum.  

Missie en visie

Met "Senioren onder de Toren" biedt het OCMW aan senioren die licht-zorgbehoevend zijn, maar nog zelfstandig kunnen functioneren, een aangepaste, beschermende en kwalitatief hoogstaande woon- en leefomgeving aan. 

Het gaat hier echter niet om serviceflats in de traditionele betekenis van het woord.  Deze vorm van wonen combineert het comfort van een eigen flat met de voordelen van een verzorging op maat en wonen in gemeenschap.  Het is immers de bedoeling dat de bewoners gaan samenleven, met respect voor de individuele vrijheid en ondersteund door een ruim aanbod aan zorgdiensten.

Hier wordt het mogelijk gemaakt ouderen nog lange tijd perfect voor zichzelf te laten zorgen en een actief en zelfstandig leven te laten leiden, maximaal begeleid door het personeel van de OCMW-thuiszorgdiensten.

De Pastorijen in Kleit en Adegem 

Beide residenties zijn kleinschalig en huiselijk opgevat en omvatten seniorenflats (7 in Kleit, 12 in Adegem), gastenkamers en enkele gemeenschappelijke ruimten.

Alle individuele flats zijn voorzien van een living, een kitchenette, een aangepaste sanitaire cel en een slaapkamer.

Het hart van beide residenties is de gemeenschappelijke leefruimte met eetplaats en keuken, beide met zicht op de tuin of binnentuin, waar het gemeenschapsleven zich afspeelt en waar de bewoners kunnen samenkomen om te eten, te praten, te kaarten, activiteiten te organiseren, enz.

Voorgevel Pastorij Kleit - groepswonen voor seniorenVoorgevel van de Pastorij in Adegem - groepswonen voor senioren

De Pastorij Kleit, Kleitkalseide 105, 9990 Maldegem                    De Pastorij Adegem, Adegem-Dorp 16, 9991 Adegem

Wonen in gemeenschap

Het wonen in gemeenschap is zo opgevat dat de huishoudelijke taken, zoals boodschappen doen en koken, maar ook de maaltijden zelf, zoveel mogelijk in groepsverband georganiseerd worden, begeleid door de OCMW-thuiszorgdiensten.  Er wordt door de mede-bewoners samengelegd voor een gemeenschappelijk huishoudbudget (aankoop voedingswaren en dranken).  Ook draagt iedere bewoner bij in de kosten van de diensten, zoals gezinszorg en schoonmaakhulp.  Doordat het OCMW dit zorgpakket zelf kan aanbieden en organiseren vanuit de eigen diensten, kan de aanwezigheid van een zorgverstrekker tijdens de daguren gegarandeerd worden.

Faciliteiten

 • Standaard is een servicepakket voorzien waarbij alle nutsvoorzieningen, telefoonabonnement, kabeldistributie en brandverzekering inbegrepen zijn. 
 • Vanuit de woonzorgcampus wordt een zeer uitgebreid zorg- en poetspakket aangeboden. Een aantal huishoudelijke taken, zoals boodschappen doen, koken, … worden in groepsverband georganiseerd, waarbij dagelijks maximale ondersteuning geboden wordt door de OCMW-thuiszorgdiensten.
 • Dagelijks, ook tijdens het weekend, is er een gezinshelpster aanwezig.
 • Tijdens weekdagen is er poetshulp aanwezig.
 • Bovenvermeld personeel staat in voor de algemene begeleiding, het huishouden, de boodschappen, koken, onderhoud, was en strijk, enz...
 • Twee maal per dag, in de vroege ochtend en de late avond, is er een ronde door een zorgkundige.
 • Er is een permanent personenalarmsysteem voorzien, waarbij in noodsituaties hulp kan ingeroepen worden vanuit het woonzorgcentrum Warmhof;
 • Een woonassistent staat in voor de algemene coördinatie, advies en begeleiding.

Voor persoonlijke zorg (verpleegkundige handelingen, lichaamshygiëne, …) zal de resident volgens behoefte een beroep kunnen doen op een thuisverpleegkundige dienst naar keuze.

Voor een kleine bijdrage kan hulp ingeroepen worden van andere diensten van het OCMW, zoals de klusjesdienst en de mindermobielencentrale.

Voorwaarden

Er zijn een aantal persoonsgebonden voorwaarden verbonden aan een opname in één van de pastorijen, zoals leeftijd, domicilie, graad van zorgbehoevendheid en motivatie.  Meer info hierover vind je in het opnamereglement.

Aanvraag

 • Voor een aanvraag tot opname kan je je richten tot de woonassistent; een aanvraag gebeurt schriftelijk.
 • Bij elke aanvraag wordt onderzocht of je aan de opnamevoorwaarden voldoet.
 • Kom je in aanmerking, dan kom je op een wachtlijst en word je verwittigd wanneer een opnamemogelijkheid concreet wordt.
 • Voor een eigenlijke opname wordt er nog een financieel onderzoek gevoerd, worden de opnamedocumenten ondertekend en de praktische regelingen afgesproken.
 • Je kan steeds, samen met familie of kennissen, vooraf een bezoek brengen aan één van de residenties. Maak hiervoor vooraf een afspraak met de woonassistent.

Prijs

De dag(huur)prijzen 2017 voor een flat zijn als volgt:

 • Kleit: 32,50 euro per dag voor een alleenstaande; 45,48 euro per dag voor een koppel;
 • Adegem: 32,63 euro per dag voor een alleenstaande; 45,66 euro per dag voor een koppel.

In deze dagprijs zijn alle nutsvoorzieningen, het telefoonabonnement, de kabeldistributie en brandverzekering inbegrepen, wat ook de administratieve formaliteiten tot een minimum herleidt. De flats zijn instapklaar; de bewoner brengt zelf zijn eigen meubilair mee. 

Hierbij komt nog een bedrag van ongeveer 7 euro per dag per flat (afhankelijk van het inkomen van de bewoner) voor het zeer uitgebreide zorg- en poetspakket.

Ook leggen de bewoners maandelijks een bedrag samen voor het gemeenschappelijk huishoudbudget (aankoop voedingswaren en dranken).