De algemeen directeur - Tijs Van Vynckt

De secretaris, Tijs Van VyncktDe algemeen directeur is de hoogste ambtenaar bij het OCMW.

Zijn taken zijn wettelijk bepaald.  Hij is het hoofd van alle OCMW-personeelsleden.  Hij leidt de OCMW-administratie, adviseert de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en de bestuursorganen en staat in voor de verslaggeving van deze bestuursvergaderingen.

Samen met de voorzitter, leidt en coördineert hij de OCMW-activiteiten.   Met het managementteam, dat hij voorzit, behartigt hij de samenwerking tussen beleid en administratie.

Ondersteund door het secretariaat, voert hij ook een aantal administratieve verantwoordelijkheden en taken uit, volgt hij de bouw- en subsidiedossiers op, beheert hij de OCMW-eigendommen, staat hij mee in voor het opstellen van de OCMW-budgetten, enz.

 

 

Contactgegevens