Schuldhulpverlening

Een helpende hand wordt aangereikt.Ben je een inwoner van Maldegem en heb je problemen bij de betaling van rekeningen en leningen? Dan kan je terecht bij de schuldhulpverleners van het OCMW voor:

  • éénmalige bemiddeling
  • schuldbemiddeling
  • informatie en advies rond budgetbegeleiding, budgetbeheer en collectieve schuldenregeling 

Voorwaarden

De schuldhulpverlening richt zich tot iedereen die in Maldegem woont en problemen heeft met de betaling van rekeningen en leningen. 

Hoe aanvragen?

Je maakt een afspraak met een maatschappelijk werker van de dienst schuldhulpverlening.  Tijdens een individueel gesprek wordt jouw persoonlijke en financiële situatie bekeken en wordt er gezocht naar een oplossing voor jouw probleem. Onze maatschappelijk werkers hebben een gespecialiseerde opleiding gekregen en kunnen beroep doen op juridische en administratieve ondersteuning.

Eénmalige bemiddeling 

Eénmalige bemiddeling richt zich tot personen die moeilijkheden ondervinden bij het betalen van de energiefactuur, belastingen of een andere rekening. Je brengt alle nodige documenten over jouw financiële toestand mee, zodat we samen een haalbaar voorstel aan de betreffende schuldeisers kunnen overmaken.

Schuldbemiddeling 

Schuldbemiddeling richt zich tot personen die het moeilijk hebben om leningen, kredieten en dergelijke af te betalen en bij problemen met incassobureaus.

Samen met de maatschappelijk werker wordt er onderzocht of de aangerekende schulden, intresten of kosten correct berekend worden en wordt er met de schuldeisers onderhandeld over een haalbare afbetaling.

Info en advies

De sociale dienst kan jou ook informatie geven over budgetbegeleiding, budgetbeheer, collectieve schuldenregeling, sociale voorzieningen of je helpen bij het invullen van formulieren.  Indien nodig, zal de sociale dienst je doorverwijzen naar meer gespecialiseerde diensten.  Voor specifieke juridische vragen, kunnen onze maatschappelijk werkers beroep doen op een juriste.

 

Contactgegevens