School- en studietoelagen

Voor wie?

 • Leerlingen uit het kleuter, lager en secundair onderwijs.
 • Leerlingen uit het deeltijds secundair onderwijs, deeltijds beroepsonderwijs en leerlingen verbonden aan een centrum deeltijdse vorming en jongeren in de leertijd
 • Leerlingen uit het hoger onderwijs

Voorwaarden?

 • Grootte van het gezinsinkomen
 • Nationaliteit
 • Aanwezigheid op school (leerlingen lager- en secundair onderwijs mogen niet meer dan 29 halve dagen onwettig afwezig zijn)
 • Voor leerlingen uit het hoger onderwijs wordt er rekening gehouden met het aantal studiepunten

Hoeveel bedraagt de studietoelage?

 • Kleuters krijgen een vast bedrag van 94,98euro.
 • Een schooltoelage voor lager onderwijs bedraagt 106,86 tot 160,28 euro.
 • Voor het voltijds secundair onderwijs varieert de toelage van 133,08 euro tot 1174,90 euro
 • Voor het deeltijds leerplichtonderwijs varieert de toelage van 111,94 euro tot 335,82 euro.
 • Voor het hoger onderwijs varieert de toelage van 261,20 euro tot 4042,25 euro

Aanvraagprocedure:

Al eerder recht op een studietoelage:  

De aanvraagprocedure is deels veranderd sinds dit jaar. Voor alle kinderen die in de voorbije jaren (vanaf 2012-2013) een goedkeuring kregen en die dit jaar nog ingeschreven zijn in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende school en voldoen aan de andere voorwaarden, start het dossier automatisch op zonder dat hiervoor opnieuw een aanvraag dient te gebeuren.

Deze opstart gebeurt in de periode november tot februari. 

Eerste aanvraag:

Indien het uw eerste aanvraag is of u niet wenst te wachten tot de periode november tot februari tot uw dossier wordt verwerkt, kan u de aanvraag zelf indienen. U kan dit schriftelijk doen via het papieren aanvraagformulier dat u kan downloaden of online kan invullen via http://www.studietoelagen.be/ 

Meer info of hulp nodig?

Sociaal huis, tel. 0800/ 96524 of sociaalhuis@ocmwmaldegem.be

 

Contactgegevens