Rechtspositieregeling

De rechtspositieregeling voor het gemeente- en OCMW-personeel bevat de rechten en plichten van de personeelsleden en bepalingen over onder andere:

  • aanwervings- en selectieprocedures
  • proeftijd en indiensttreding
  • evaluatie en functionering
  • vorming
  • salaris, barema's, anciënniteit, vergoedingen, toelagen en sociale voordelen
  • verloven en afwezigheden
 

Contactgegevens