Participatie en inspraak

  • Openbaarheid van bestuur wil zeggen dat het OCMW de bevolking systematisch, tijdig en op verstaanbare wijze inlicht over het beleid, de besluiten en andere regelgeving en de dienstverlening.  Openbaarheid van bestuur betekent ook dat alle bestuursdocumenten bij een bestuursinstantie in principe openbaar zijn.  De vergaderingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zijn eveneens openbaar en kunnen door de burgers bijgewoond worden.

  • Iedere burger heeft het recht om verzoekschriften in te dienen bij de organen van het OCMW.  Meer info vind je hier.

  • Iedere inwoner van de gemeente heeft het recht te verzoeken om voorstellen en vragen over belangrijke aangelegenheden van de beleidsvoering en dienstverlening van het OCMW op de agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in te schrijven en om die agendapunten te komen toelichten in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.