Organisatie en bestuur

Onze basisopdracht is het verzekeren en waarborgen aan elke burger van het recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze maatschappelijke dienstverlening moet eenieder in de mogelijkheid stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de norm van de menselijke waardigheid. De OCMW's vullen deze norm elk verschillend in, rekening houdend en in samenwerking met andere dienstverleners.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn is het hoogste bestuursorgaan van het OCMW en regelt, vergelijkbaar met de gemeenteraad, alle OCMW-bevoegdheden, tenzij de wet het anders bepaalt.   De mandatarissen zijn politici, verkozen voor een periode van 6 jaar.  Onder hen wordt een voorzitter gekozen.  De voorzitter voor deze legislatuur is Stefaan Standaert, tevens Schepen van Welzijn en Sociale Zaken.

De OCMW-secretaris, Tijs Van Vynckt (waarnemend), is de hoogste ambtenaar van het OCMW en hoofd van alle OCMW-personeelsleden.  De secretaris leidt de OCMW-administratie, adviseert de Raad en de bestuursorganen en staat in voor de verslaggeving van deze bestuursvergaderingen. Samen met de voorzitter, leidt en coördineert hij de OCMW-activiteiten.