Logo
Als zelfstandig, openbaar bestuur biedt OCMW Maldegem in haar maatschappelijke dienstverlening aan iedereen de kansen om zich volwaardig te integreren en om mee te participeren. Wij hebben hierbij een bijzondere aandacht voor de mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden.

OCMW Maldegem is ambitieus en dynamisch. Vanuit een laagdrempelige werking wil het op gelijkwaardige en standvastige wijze voor iedereen een sociale wegwijzer, partner en vangnet zijn.

De dienstverlening is op maat en kwaliteitsvol. Ze vertrekt vanuit een respectvolle betrokkenheid op cliënten, personeel, partners en regio. 

  • De cliënt staat centraal en is verantwoordelijk. Het OCMW Maldegem stimuleert de ontwikkeling van mogelijkheden en capaciteiten van hemzelf en zijn omgeving. Het toont respect voor de grenzen en beperkingen van elk individu.
  • OCMW Maldegem staat voor deskundige, betrokken, verantwoordelijke en loyale medewerkers. Daartoe willen we, als zelfbewust en vooruitstrevend werkgever, de werknemers stimuleren, de teamwerking bevorderen en de werk-leven balans een plaats geven. Bestuur, leidinggevenden en personeelsleden nemen daarin hun engagement op.
  • We willen een voortrekker zijn om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen, zowel door de uitbouw van onze eigen dienstverlening, het aangaan van samenwerkingsverbanden, als het faciliteren van nodige initiatieven binnen de gemeente.
  • Met de gemeente Maldegem gaan we een positief en evenwaardig partnerschap aan. Binnen het Meetjesland versterken we de samenwerking en stellen we onze  expertise ter beschikking

 

Het OCMW Maldegem organiseert en consolideert zijn dienstverlening vanuit de ambitie om een openbaar, volledig en doeltreffend aanbod uit te bouwen. We willen dit realiseren met een maatschappelijk aanvaardbare en solidaire investering.