Mindermobielenvervoer

Wagen voor mindermobielenvervoerInwoners die beperkt mobiel zijn, kunnen een beroep doen op de mindermobielencentrale van het OCMW.  De mindermobielencentrale draait volledig op vrijwilligers en PWA-medewerkers.  Het vervoer gebeurt met een eigen aangepaste wagen voor rolstoelgebruikers van het OCMW of met de wagens van de vrijwilligers.

Je van gebruik maken van deze dienstverlening:

 • elke werkdag van 8.00 tot 20.00 uur
 • uitzonderlijk ook op zaterdagen, zon-en feestdagen, op voorwaarde dat er een chauffeur gevonden wordt voor het gevraagde traject
 • voor dokters- of ziekenhuisbezoek, familiebezoek, boodschappen, ...

Voorwaarden

 • inwoner zijn van Maldegem
 • door een beperkte mobiliteit geen of onvoldoende gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer
 • vervoer is enkel mogelijk is op voorwaarde dat er vanuit de centrale een beschikbare vrijwilliger-chauffeur gevonden wordt
 • voor elke rit blijft de afstand heen en terug beperkt tot maximaal 80 kilometer
 • het aantal ritten per gebruiker per jaar (op kalenderbasis) is beperkt tot 12; rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekteverzekering kunnen onbeperkt gebruik maken van de mindermobielencentrale

Hoe kan ik een rit aanvragen?

 • om gebruik te maken van deze dienst, moet je je vooraf aansluiten bij de mindermobielencentrale
 • om lid te worden, contacteer je het Sociaal Huis voor een afspraak of een huisbezoek; hierbij wordt ook de werking nog eens toegelicht
 • als je lid bent, kan je een rit aanvragen via de centrale - dit kan elke werkdag in de namiddag tussen 13.00 uur en 16.30 uur, telefonisch of persoonlijk aan het onthaal van het Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef
 • ritten moeten minimaal 2 werkdagen op voorhand aangevraagd worden via de centrale - wens je vervoer op maandag, dan vraag je de rit ten allerlaatste de voorafgaande donderdag aan
 • je wordt door de centrale verwittigd of het vervoer mogelijk is
 • ritten die te laat aangevraagd zijn, worden niet aanvaard

Prijs 

 • lidgeld 2018:
  • 16,78 euro per jaar voor rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekteverzekering
  • 26,22 euro per jaar voor niet-rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekteverzekering
 • prijs 2018 per gereden kilometer: 0,3573 euro, met een minimum van 2 euro
 • wachttijd: 1,25 euro per begonnen half uur
 • parkeerkosten: ten laste van de gebruiker
 • de tarieven kunnen jaarlijks aangepast worden aan de index
 • de afstand wordt bepaald aan de hand van de kilometerteller van de wagen; elke begonnen kilometer wordt als een gereden kilometer aangerekend
 • ook leeggereden kilometers worden aangerekend (bv. als iemand moet opgehaald worden)
 • bij het gebruik van het door het OCMW ter beschikking gesteld voertuig, wordt de afstand gerekend vanaf en tot de administratieve zetel van het OCMW
 

Contactgegevens