Mindermobielenvervoer

Wagen voor mindermobielenvervoerInwoners die beperkt mobiel zijn, kunnen een beroep doen op de mindermobielencentrale van het OCMW.  De mindermobielencentrale draait volledig op vrijwilligers en wijkwerkers.  Het vervoer gebeurt met een eigen aangepaste wagen voor rolstoelgebruikers van het OCMW of met de wagens van de vrijwilligers.

Je van gebruik maken van deze dienstverlening:

 • elke werkdag van 8.00 tot 20.00 uur
 • uitzonderlijk ook op zaterdagen, zon-en feestdagen, op voorwaarde dat er een chauffeur gevonden wordt voor het gevraagde traject
 • voor dokters- of ziekenhuisbezoek, familiebezoek, boodschappen, ...

Voorwaarden

 • inwoner zijn van Maldegem
 • door een beperkte mobiliteit geen of onvoldoende gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer
 • vervoer is enkel mogelijk is op voorwaarde dat er vanuit de centrale een beschikbare vrijwilliger-chauffeur gevonden wordt
 • voor elke rit blijft de afstand heen en terug beperkt tot maximaal 80 kilometer
 • het aantal ritten per gebruiker per jaar (op kalenderbasis) is beperkt tot 12; rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekteverzekering kunnen onbeperkt gebruik maken van de mindermobielencentrale

Hoe kan ik een rit aanvragen?

 • om gebruik te maken van deze dienst, moet je je vooraf aansluiten bij de mindermobielencentrale
 • om lid te worden, contacteer je het Sociaal Huis voor een afspraak of een huisbezoek; hierbij wordt ook de werking nog eens toegelicht
 • als je lid bent, kan je een rit aanvragen via de centrale - dit kan elke werkdag in de namiddag tussen 13.00 uur en 16.30 uur, telefonisch of persoonlijk aan het onthaal van het Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef
 • ritten moeten minimaal 2 werkdagen op voorhand aangevraagd worden via de centrale - wens je vervoer op maandag, dan vraag je de rit ten allerlaatste de voorafgaande donderdag aan
 • je wordt door de centrale verwittigd of het vervoer mogelijk is
 • ritten die te laat aangevraagd zijn, worden niet aanvaard

Prijs 

 • lidgeld 2019:
  • 17 euro per jaar voor rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekteverzekering
  • 27 euro per jaar voor niet-rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekteverzekering
 • prijs 2019 per gereden kilometer: 0,3653 euro, met een minimum van 2 euro
 • wachttijd: 1,25 euro per begonnen half uur
 • parkeerkosten: ten laste van de gebruiker
 • de tarieven kunnen jaarlijks aangepast worden aan de index
 • de afstand wordt bepaald aan de hand van de kilometerteller van de wagen; elke begonnen kilometer wordt als een gereden kilometer aangerekend
 • ook leeggereden kilometers worden aangerekend (bv. als iemand moet opgehaald worden)
 • bij het gebruik van het door het OCMW ter beschikking gesteld voertuig, wordt de afstand gerekend vanaf en tot de administratieve zetel van het OCMW

Vrijwillige chauffeurs

Het OCMW is steeds op zoek naar vrijwilligers om mensen met een beperkte mobiliteit te vervoeren naar ziekenhuizen, vrienden, kappers,...

Ben je sociaal, rij je graag met de wagen en wil je het project van het mindermobielen vervoer ondersteunen? Dan kan je als chauffeur je steentje bijdragen.

Het OCMW beschikt over drie wagens waarvan twee voor rolstoelgebruikers maar je kan ook met je eigen wagen mensen vervoeren.

Als chauffeur krijg je bij de opstart een opleiding over het gebruik van de wagens.

Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding.

Heb je interesse of vragen? Neem dan contact met de medewerkers van het Sociaal Huis via onderstaande contactgegevens.

 

 

Contactgegevens