Meerjarenplan 2014 - 2019

MeerjarenplanHet meerjarenplan is een document dat door een lokaal bestuur aan de start van de beleidscyclus wordt opgemaakt voor de duur van de ganse beleidscyclus (6 jaar). Het OCMW Maldegem legt in het meerjarenplan, vertrekkende vanuit de missie en de visie, de grote lijnen van het beleid voor de komende jaren vast. Het meerjarenplan geeft met andere woorden een inzicht in de wijze waarop het OCMW Maldegem haar strategie wenst te realiseren.

Het meerjarenplan bestaat uit de strategische nota en de financiële nota. De strategische nota bevat de prioritaire beleidsdoelstellingen met de bijhorende actieplannen en acties.

Het meerjarenplan 2014-2019 werd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn goedgekeurd op 17 december 2013.