Managementteam

Het Managementteam (afgekort MAT) van het OCMW bestaat uit:

  • de voorzitter, Stefaan Standaert
  • de secretaris (waarnemend), Tijs Van Vynckt
  • de financieel beheerder, Peter Ameel
  • het hoofd van de sociale dienst, Koen Cromheecke
  • het hoofd van de personeelsdienst, Stefaan Vansteeland
  • het hoofd van de technische dienst, Luc Herpelinck

Wat doet het MAT?

Het Managementteam draagt actief en constructief bij tot de goede werking van het OCMW op vlak van beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie.  Het MAT ondersteunt de coördinatie van de diensten bij de beleidsuitvoering en het dienstoverschrijdend werken. Het MAT bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de diensten, en is bevoegd voor de interne communicatie.

Het OCMW-decreet schrijft bij een aantal aangelegenheden een verplichte tussenkomst van het Managementteam voor. Dat is onder meer zo voor belangrijke personeelszaken (rechtspositieregeling, personeelsformatie, ...) en voor financiën (budget, budgetwijzigingen, ...).

Wanneer komt het MAT samen?

Het MAT vergadert in principe maandelijks, of zoveel als nodig.  De vergaderingen zijn besloten.