Managementteam

Wat doet het managementteam ?

Het managementteam van het OCMW is sinds de integratie van gemeente en OCMW samengevoegd met het managementteam van de gemeente en bestaat momenteel uit de algemeen directeur, de financieel directeur, het diensthoofd van de sociale dienst, de burgemeester en de OCMW Voorzitter.  Het managementteam draagt actief en constructief bij tot de goede werking van de gemeente en het OCMW op vlak van beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie.  Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de diensten bij de beleidsuitvoering en het dienstoverschrijdend werken. Het bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de diensten, en is bevoegd voor de interne communicatie.

Het OCMW-decreet schrijft bij een aantal aangelegenheden een verplichte tussenkomst van het managementteam voor. Dat is onder meer zo voor belangrijke personeelszaken (rechtspositieregeling, personeelsformatie, ...) en voor financiën (budget, budgetwijzigingen, ...).

Wanneer komt het managementteam samen?

Het managementteam vergadert zoveel als nodig.  De vergaderingen zijn besloten.