Klachtenformulier seksueel grensoverschrijdend gedrag

Gegevens klacht

Adres

Geef een duidelijke omschrijving van de klacht: waar gaat het over, wanneer hebben de feiten zich voorgedaan, wie is er bij betrokken, bijzonderheden, al ondernomen stappen.

Extra info

Seksueel grensoverschrijdend gedrag verwijst naar de hulpverleningscontext en is elke vorm van seksueel georiënteerd gedrag - verbaal of niet-verbaal, bewust of onbewust, komende van personeel of andere gebruikers – dat door de gebruiker ervaren wordt als negatief, ongewenst of gedwongen.

Elke gebruiker van de dienstverlening van het OCMW Maldegem wordt in de mogelijkheid gesteld om een klacht in te dienen over seksueel grensoverschrijdend gedrag van een personeelslid t.o.v. een gebruiker en tussen gebruikers onderling. 

Privacy

Gemeente/OCMW Maldegem hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en je recht op privacy. Lees ons privacybeleid via https://www.ocmwmaldegem.be/privacy.