Klachtenbehandeling

Ben je niet tevreden? Laat het ons weten!

Onze medewerkers doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je tevreden bent. Het OCMW vindt een goede dienstverlening belangrijk.

Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over onze dienstverlening, de werkwijze van de dienst, de afhandeling van een bepaalde kwestie of te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag. Indien dit zo is, worden wij hierover graag op de hoogte gebracht, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Je kan ons dit laten weten door het formuleren van een melding of een klacht.

Wat is een melding?

Een melding is een uiting van ontevredenheid of ongenoegen dat er op een of andere manier iets niet liep zoals het hoort in verband met de hulp- en dienstverlening of in de wijze waarop je behandeld werd. Je hebt een negatief gevoel ten opzichte van de hulp- en dienstverlening. Je wenst echter geen officiële klacht in te dienen.

Een melding kan worden doorgegeven aan het betrokken diensthoofd en wordt door het diensthoofd verder behandeld.

Kan er geen passende oplossing gevonden worden, dan kan je alsnog een klacht indienen.

Wat is een klacht?

Een klacht is een heel erg duidelijke uiting van ontevredenheid over het OCMW Maldegem of over het hulp- en dienstverleningsaanbod van het OCMW Maldegem dat als onjuist of onvoldoende wordt ervaren.

Een klacht doorloopt een vastgelegde procedure en moet aan bepaalde voorwaarden voldoen met betrekking tot ontvankelijkheid en gegrondheid.

Soorten klachten:

  • algemene klachten: deze kunnen bv. gaan over een foute behandelingswijze, termijn, beslissing, prestatie, enz.
  • klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag: dit is  elke vorm van seksueel georiënteerd gedrag dat door de gebruiker ervaren wordt als negatief, ongewenst of gedwongen.

Je kan een klacht indienen via het meldpunt op deze website.

 

 

Contactgegevens