Klachten seksueel grensoverschrijdend gedrag

Visie

In onze diensten worden de gebruikers met veel toewijding en professionele expertise verzorgd en behandeld. Het is echter mogelijk dat er zich ongewenste seksuele gedragingen voordoen waar de grenzen van respectvol, ethisch en verantwoord gedrag naar de gebruiker toe worden overschreden. Deze kunnen de kwaliteit van leven van de gebruiker zeer diepgaand beïnvloeden. Ook in de relatie tussen de gebruikers onderling moeten de grenzen van respectvol, ethisch en verantwoord gedrag bewaakt blijven.

OCMW Maldegem respecteert de integriteit van de gebruiker en neemt dan ook maatregelen om deze te waarborgen. OCMW Maldegem neemt in het bijzonder maatregelen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag, zowel preventief als reactief.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag verwijst naar de hulpverleningscontext en is elke vorm van seksueel georiënteerd gedrag - verbaal of niet-verbaal, bewust of onbewust, komende van personeel of andere gebruikers – dat door de gebruiker ervaren wordt als negatief, ongewenst of gedwongen.

Elke gebruiker van de dienstverlening van het OCMW Maldegem wordt in de mogelijkheid gesteld om een klacht in te dienen over seksueel grensoverschrijdend gedrag van een personeelslid t.o.v. een gebruiker en tussen gebruikers onderling.

Hoe wordt een klacht over seksueel grensoverschrijdend gedrag behandeld ?

Een klacht over seksueel grensoverschrijdend gedrag doorloopt volgende stappen:

  • Het diensthoofd of de interne meldingspersoon beluistert de gebruiker en neemt akte van de klacht.
  • Melding van de situatie aan de meldingspersoon, indien deze nog niet op de hoogte is.
  • Bespreking en overleg tussen het diensthoofd en de meldingspersoon.
  • Onderzoek van de klacht waarbij gesprekken met enerzijds de gebruiker(s) en anderzijds het betrokken personeelslid (of medegebruiker) zullen gevoerd worden.
  • Inroepen van eventueel bijkomende expertise.
  • Concluderen over de ernst van de klacht en de verdere opvolging en terugkoppeling van deze conclusie naar de gebruiker.

Hoe kan je een klacht indienen ?

  • online: door het online klachtenformulier seksueel grensoverschijdend gedrag in te vullen (link onderaan deze pagina);
  • e-mail: zend een e-mail naar nancy.cabooter@maldegem.be
  • brief: OCMW Maldegem, t.a.v. meldingspersoon SGG, Lazarusbron 1, 9990 Maldegem;
  • mondeling: aan de meldingspersoon, Nancy Cabooter (maatschappelijk werker) of aan het betreffende diensthoofd.

 

 

Contactgegevens