Integratie

De cel sociale activering van OCMW Maldegem organiseert vormingsmomenten en activiteiten, zet projecten en werkgroepen op en zorgt voor toeleiding. Deze worden constant vernieuwd ter bevordering van de integratie in Maldegem.

We baseren ons op noden die worden aangegeven vanuit de doelgroep. We zoeken naar een ideaal beeld waarin iedereen gelijk is en zich goed voelt in de samenleving. De cel sociale activering staat open voor elke inwoner van Maldegem, waarbij iedereen kan langskomen met eender welke vraag. We zorgen voor een gepaste oplossing of doorverwijzing.

De cel sociale activering organiseert heel wat activiteiten en vormingen. Alle activiteiten vind je in de kalender.

We werken bovendien nauw samen met Groep Intro die vormingen organiseert voor inwoners tussen 18 en 30 jaar.