Info-loket Sociaal Huis

Het Sociaal Huis is een centraal aanspreekpunt en informatieloket waar je terecht kan met al jouw vragen over sociale voorzieningen. Deze vragen kunnen van financiële, juridische, relationele, persoonlijke of psychische aard zijn.

Enkele voorbeelden: hulp bij aanvragen pensioen, hulp bij huisvestingsproblemen, inlichtingen rond premies, hulp bij het invullen van bv. een aanvraag tot een studietoelage, informatie over diensten die jou kunnen helpen rond bv. geweld in het gezin, schuldenoverlast, ...

Het Sociaal Huis is een luisterend oor; de medewerkers helpen je om bij de juiste dienst terecht te komen of, waar mogelijk, geven ze al onmiddellijk een antwoord op jouw vraag.

Bij een doorverwijzing naar een andere dienst zullen de medewerkers van het sociaal huis jou daarbij zo goed mogelijk ondersteunen door bijvoorbeeld een afspraak voor je te maken en je nadien opnieuw te contacteren om te zien of je inderdaad geholpen bent door deze dienst.

Contactinformatie