Huisbezoeken aan 80-jarigen

11
jun
2018

Buurtgerichte zorg

Met de toenemende vergrijzing ontstaan steeds nieuwe zorgnoden. Het Sociaal Huis van Maldegem vindt het belangrijk om senioren te ondersteunen om langer en comfortabeler thuis te blijven wonen. Daarenboven wil Vlaanderen inzetten op buurtgerichte zorg. 

Extra dienstverlening

Om daarop vooruit te lopen, breidde het Maldegemse OCMW het Sociaal Huis uit met meer personeel.  Een eerste concrete actie is dat sinds kort elke senior die 80 jaar wordt een kaart in de bus krijgt met de aankondiging van een huisbezoek door een medewerker van het Sociaal Huis.  Mocht de voorgestelde datum niet passen, kan men uiteraard een andere datum afspreken.  Het doel van dit huisbezoek is preventie, vroegdetectie van zorgnood, rechtenverkenning en het doorbreken van een mogelijk isolement.

Huisbezoeken

Dit jaar zullen 189 senioren gecontacteerd worden voor een huisbezoek. 

Tijdens het bezoek zal de medewerker van het Sociaal Huis samen met de senior een vragenlijst overlopen.  Op die manier worden eventuele zorgnoden gedetecteerd en kan de meest passende hulp- of dienstverlening worden voorgesteld.  Daarnaast wordt aan rechtendetectie gedaan en kunnen premies of tegemoetkomingen aangevraagd worden.

Meer info?

Contacteer het Sociaal Huis op het gratis nummer 0800 96 524.

 

Contactgegevens