Huis van het Kind van start in het Maldegem

21
sep
2017

Opstart

Op woensdag 20 september werd in het dienstencentrum Oud St. Jozef het startschot gegeven voor het Huis van het Kind.  Het Huis van het Kind is een lokaal samenwerkingsverband dat de krachten bundelt van alle organisaties die zich in de gemeente inzetten voor het welzijn van gezinnen, ter ondersteuning van gezinnen met kinderen en jongeren. 

OCMW Maldegem kreeg geen subsidie, maar wel een erkenning voor een Huis van het Kind. Het OCMW heeft ondertussen een projectmedewerker aangeworven die verantwoordelijk is voor het Huis van het Kind, mevrouw Caroline De Saer.  In samenwerking met de gemeente Maldegem gaat het Huis van het Kind nu daadwerkelijk van start.

Samenwerking met lokale partners

Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband.  Het is geen doel op zich, wel een middel voor kwalitatieve dienstverlening.  Verschillende organisaties zorgen samen voor een multidisciplinair, geïntegreerd  en afgestemd aanbod ter ondersteuning van (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren.  In Maldegem kiezen we in eerste  instantie om samen te werken met de lokale partners, zoals Kind en Gezin, Gezinsbond, Kinderopvang, Jeugddienst, Sociale Raad, Bib, Cultuurdienst.  

Nieuwe dienstverlening

Met deze partners wordt er een permanent structureel overleg georganiseerd op vlak van o.a. preventieve gezinsondersteuning door lokale samenwerking, verbeteren van de participatie van ouders en uitwerken van een basisaanbod voor alle gezinnen en een supplementair aanbod voor gezinnen met specifieke noden.

Er wordt gewerkt rond drie pijlers:

  • Preventieve gezondheidszorg
  • Opvoedingsondersteuning
  • Ontmoeting en sociale cohesie

Najaarsprogramma

Concreet is er reeds een najaarsprogrammatie uitgewerkt, met o.a. voordrachten en vormingsactiviteiten in het LDC Oud St. Jozef.  Deze gaan over allerlei opvoedkundige thema’s die voor elk gezin interessant kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld: hoe leer je je kind omgaan met geld? 

Daarnaast organiseren we vanaf september huiswerkbegeleiding in maatschappelijk kwetsbare gezinnen.  Dit gebeurt in samenwerking met de vzw Katrol.  In de toekomst zullen de Maldegemse scholen hiervoor gezinnen kunnen doorverwijzen.

Begin 2018 komt er een startmoment voor alle geïnteresseerde Maldegemnaren.

Het is de bedoeling dat het Huis van het Kind dé lokale informatie – en ondersteuningsplaats voor gezinnen en aanstaande gezinnen wordt.

Meer info

Huis van het Kind, LDC Oud St. Jozef, Mevrouw Courtmanslaan 92, Caroline De Saer, tel. 0800 96 524.

huisvanhetkind@maldegem.be