Het gemeentebestuur ondertekent het charter 'naar een toegankelijke gemeente'

3
okt
2017
Maldegem heeft de ambitie om een voorbeeldgemeente te zijn op vlak van toegankelijkheid en ondertekende daarom als één van de vijf pilootgemeenten het charter ‘naar een toegankelijke gemeente. Het gemeentebestuur werkte al langer aan haar integraal toegankelijkheidsbeleid, maar doorloopt nu samen met Inter (Agentschap Toegankelijk Vlaanderen) een kwaliteitstraject om toegankelijkheid verder duurzaam in te bedden in het gemeentelijk beleid.

 

23 Vlaamse steden en gemeenten ondertekenen als eersten het charter ‘naar een toegankelijke gemeente’.


Drieëntwintig Vlaamse steden en gemeenten ondertekenden het charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’ en starten hiermee een kwaliteitstraject. Dit is een initiatief van Inter (Agentschap Toegankelijk Vlaanderen) dat hiermee de lokale besturen wil ondersteunen bij de uitwerking van hun toegankelijkheidsbeleid.

Een toegankelijke gemeente is een gemeente waar iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft tot de gebouwen, publieke ruimte, dienstverlening en communicatie. Iedereen kan er comfortabel, kwaliteitsvol en tot op hoge leeftijd wonen, leren, werken, dagelijkse activiteiten uitvoeren, zich verplaatsen en ontspannen. Ook die inwoners met een zichtbare of onzichtbare beperking.

 

Piloottraject

Op 14 februari 2017 kwamen de 5 pilootgemeenten Asse, Beringen, Kortrijk, Maldegem en Sint-Niklaas voor de eerste keer samen. Ze werkten samen aan een referentiekader, een zelfevaluatie en een charter ‘naar een toegankelijke stad/gemeente’.

De gemeenten en Inter brachten in kaart wat er allemaal moet gebeuren om de integrale toegankelijkheid verder te verbeteren en te komen tot een sterker toegankelijkheidsbeleid. Ze zochten uit wie hierbij allemaal een rol speelt en welke initiatieven nodig zijn. Binnenkort verschijnt een publicatie waarin dit referentiekader voorgesteld en in detail uitgelegd wordt.

Referentiekader en evaluatietool

Aan de hand van het referentiekader maken alle deelnemende gemeenten een evaluatieoefening rond het toegankelijkheidsbeleid in de gemeente. Het doel is om het huidige beleid in kaart te brengen maar het is ook een stimulans om nieuwe doelstellingen en acties voor de toekomst vast te leggen en het toegankelijkheidsbeleid te versterken. Zo zal elke gemeente een groeitraject op eigen maat uitstippelen.                                                   

Doel van het traject

 • Input voor het nieuw meerjarenplan
 • Een integraal en geïntegreerd toegankelijkheidsbeleid
 • Duurzame inbedding van toegankelijkheid en Universal Design in het dagelijks beleid en management, de werking, de dienstverlening en de communicatie van de stad.

Belangrijke uitgangspunten van een integraal en geïntegreerd toegankelijkheidsbeleid

 • Bij de start van elk project denken de gemeenten goed na over      de toegankelijkheid voor alle inwoners. Toegankelijkheid voor iedereen      moet vanzelfsprekend worden. Alle diensten en inwoners van de gemeente      kunnen hieraan meewerken. 
 • De inwoners van een gemeente weten het best welke noden er      zijn op vlak van toegankelijkheid en wat er meest dringend aangepakt moet      worden. Daarom zal de gemeente veel inspanningen doen om hen op tijd te      betrekken bij de uitwerking van nieuwe projecten en het      toegankelijkheidsbeleid.
 • De gemeenten willen ook nauw samenwerken met partners die op      hun beurt kunnen bijdragen aan een betere toegankelijkheid, zoals      vervoersmaatschappijen, nutsbedrijven, huisvestingsmaatschappijen, lokale      zelfstandigen …

Convenant met Inter

De gemeenten die het charter ondertekenden, werken al langer aan hun integrale toegankelijkheid. Ze hebben namelijk allemaal, vaak sinds jaren, een samenwerkingsovereenkomst (convenant) met Inter. Door het kwaliteitstraject op te starten willen ze toegankelijkheid verder duurzaam inbedden in het gemeentelijk beleid. Meer info op www.inter.vlaanderen.

Steden en gemeenten die het charter ondertekenden

As, Asse, Beringen, Blankenberge, Bree, Dilsen-Stokkem, Hooglede, Ieper, Jabbeke, Kortrijk, Lummen, Maasmechelen, Maldegem, Middelkerke, Nieuwpoort, Ninove, Roeselare, Sint-Niklaas, Sint-Truiden, Wevelgem, Wielsbeke, Zonnebeke, Zwevegem

Maldegem pilootgemeente

Het gemeentebestuur heeft de ambitie om een voorbeeldgemeente te zijn op vlak van toegankelijkheid. Iedereen moet zich welkom voelen in Maldegem, er kunnen leren en onderwijs volgen, sporten, spelen en werken. Het bestuur wil alle voorzieningen voor iedereen dichtbij beschikbaar. Jong en oud moeten in het centrum kunnen blijven wonen.

Maldegem is een gemeente VAN en VOOR iedereen. In een gemeente ‘vaniedereen’ bouwen inwoners en het lokaal bestuur samen aan een toegankelijke gemeente. In een gemeente ‘voor iedereen’ wordt rekening gehouden met de volledige bevolking. De volledige bevolking heeft immers baat bij een gebruiksvriendelijke, veilige en comfortabele leefomgeving. Het gemeentebestuur besteedt wel bijzondere aandacht aan bepaalde prioritaire doelgroepen zoals personen met een beperking, fietsers, voetgangers, ouderen en anderstaligen.

Wat heeft het gemeentebestuur tot nu toe gedaan?

In Maldegem worden reeds heel wat inspanningen gedaan om de integrale toegankelijkheid te verbeteren. De inclusieambtenaar ijvert ervoor dat iedere burger, ongeacht zijn of haar beperkingen kan deelnemen aan alle facetten van de samenleving door een aanspreekpunt te zijn voor personen met beperkingen en door advies te geven aan gemeentelijke diensten omtrent toegankelijkheid.

Dankzij het advies van de inclusieambtenaar en de stuurgroep toegankelijkheid werden al heel wat aanpassingen gedaan aan openbare gebouwen zoals het voorzien van een hellend vlak, noppentegels, toegankelijke toiletten, duidelijke bewegwijzering en een parkeerplaatsen voor personen met een beperking. De gesproken versie van het gemeentelijk infomagazine en de ringleiding voor slechthorenden in het gemeentehuis en de bibliotheek zijn ook mooie voorbeelden om de gemeentelijke dienstverlening zo toegankelijk mogelijk te maken.

In Maldegem werden bovendien al heel wat sensibiliseringsacties georganiseerd. Tijdens rommelmarkten en kermissen in Maldegem worden Red De Stoep acties georganiseerd om de bevolking bewust te maken van het belang van een toegankelijk voetpad. Rolstoelgebruikers kunnen via de ‘On Wheels app’ in één oogopslag  zien welke handelszaken en gebouwen voor hen toegankelijk zijn en het toegankelijkheidslabel “Welkom” laat mensen met een beperking zien welke gebouwen en evenementen voor hen toegankelijk zijn.

Toekomstige acties

Ondanks het gemeentebestuur al heel wat inspanningen doet om de integrale toegankelijkheid te verbeteren zijn er ook nog duidelijke werkpunten.  Het gemeentebestuur maakte in een werkgroep met de betrokken gemeentelijke diensten een evaluatieoefening rond het toegankelijkheidsbeleid in Maldegem. Het huidig beleid werd in kaart gebracht en nieuwe doelstellingen en acties voor de toekomst werden vastgelegd.

1. Het gemeentebestuur verricht aanpassingen aan het openbaar domein om de toegankelijkheid te bevorderen.

 • Noodzakelijke aanpassingen kunnen gemeld worden bij het meldpunt toegankelijk Maldegem. Deze meldingen worden daarna doorgegeven aan de betrokken diensten.
 • Knelpunten aan het openbaar domein worden in kaart gebracht door personen met beperkingen a.d.h.v. knelpuntwandelingen
 • Ook gemeenschapswachten houden een oogje in het zeil en doen meldingen bij het meldpunt.

2. Evenementen die georganiseerd worden in samenwerking met de gemeente voldoen aan de voorwaarden om het toegankelijkheidslabel “welkom” te mogen gebruiken.

 • Het label wordt steeds voorzien op affiches van gemeentelijke evenementen.
 • Verenigingen die een evenement organiseren kunnen steeds advies vragen aan de inclusieambtenaar inzake toegankelijkheid. Indien ze voldoen aan de voorwaarden  van het toegankelijkheidslabel kunnen ze het label ook gebruiken op hun aankondiging en gratis hulpmiddelen ontlenen

3. Het gemeentebestuur organiseert infomomenten en vormingen om de kennis van toegankelijkheid & Universal design bij alle medewerkers te verbeteren en een integraal toegankelijkheidsbeleid in de gemeente te realiseren. 

4. Bij de opstart en uitvoering van nieuwe projecten wordt advies gevraagd aan de inclusieambtenaar zodat toegankelijkheid & Universal Design als voorwaarde wordt meegenomen.

5. Het gemeentebestuur blijft acties organiseren om het integraal gemeentelijk toegankelijkheidsbeleid bekend te maken bij de burgers, adviesraden, handelaars en andere externe diensten.

 • Het gemeentebestuur blijft sensibilisatie-acties voeren zoals “Red de Stoep”, On Wheels app, enz.
 • Het gemeentebestuur gebruikt verschillende externe communicatiekanalen om de acties in de kijker te zetten en de Maldegemse inwoners voldoende te informeren over het toegankelijkheidsbeleid in de gemeente.

6. Het gemeentebestuur streeft de normen inzake toegankelijkheid na in de verschillende gemeentelijke reglementen (terrasreglement, algemeen politiereglement, …). Indien nodig zullen bijkomende artikelen in deze reglementen worden opgenomen om de toegankelijkheid binnen de gemeente te garanderen.

 • De gemeenschapswachten en de wijkinspecteurs van de lokale politie zullen preventief optreden door de inwoners aan te spreken wanneer de toegankelijkheid wordt beperkt bijvoorbeeld door het innemen van het voetpad ed.
 • In tweede instantie zal repressief door de politie-inspecteurs worden opgetreden door middel van het uitschrijven van GAS-PV’s indien herhaaldelijk de vrije doorgang of andere regelgeving inzake toegankelijkheid, zoals bijvoorbeeld inbreuken op regelgeving inzake stilstaan en parkeren (GAS 4), niet wordt nageleefd