Heb je recht op een sociaal tarief of een vrijstelling van de heffing op de waterverontreiniging 2018?

18
okt
2018

Belasting op waterverontreiniging

Elk Vlaams gezin betaalt mee om afvalwater te zuiveren. Dit heet de ‘heffing op de waterverontreiniging’. De meeste gezinnen betalen via een bijdrage op de waterfactuur van hun watermaatschappij. Het is mogelijk dat je voor deze zuivering een aparte factuur krijgt van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), het biljet ‘heffing op de waterverontreiniging’.

Je ontvangt een heffingsbiljet als je:

  • In 2017 een eigen grondwaterwinning had.
  • Leidingwater gebruikt van Brabant Water.

De betaaltermijn voor de heffing bedraagt 2 maanden vanaf de verzendingsdatum die op het heffingsbiljet vermeld staat.

Vrijstelling of sociaal tarief 

Heb je recht op een sociaal tarief of een vrijstelling van de heffing op de waterverontreiniging? Dan moet je de heffing niet of niet volledig betalen.

Gezinnen die aan de sociale voorwaarden voldoen, hebben recht op een sociaal tarief. Dit betekent dat zij een heffingsbiljet ontvangen voor 20% van het totale heffingsbedrag. Het gaat - onder meer - om gezinnen met een inwonend gezinslid dat op 1 januari 2018 heeft genoten van een leefloon of levensminimum van het OCMW.      

In de meeste gevallen wordt het sociaal tarief automatisch toegepast op basis van een gegevensuitwisseling met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Enkel wanneer dit niet gelukt is, moeten gezinnen die voldoen aan de voorwaarden en geen sociaal tarief kregen toegepast op hun heffingsbiljet, een schriftelijke aanvraag indienen bij de VMM. Bij de aanvraag moet door het OCMW een attest worden gevoegd, waaruit blijkt dat aan de vrijstellingsvoorwaarden voldaan is.

Ook bij gebruik van leidingwater kan je in aanmerking komen voor een sociaal tarief.   Dat moet bij de watermaatschappij aangevraagd worden.

Meer info?

Contacteer onze sociale dienst (contactgegevens vind je hiernaast in de blok met contactinfo).       

 

                                          
 

Contactgegevens