De financieel beheerder - Peter Ameel

De financieel beheerder, Peter AmeelDe financiëel beheerder leidt de financiële dienst van het OCMW. Hij beheert de OCMW-financiën. Hij staat in voor de betaling van alle uitgaven, zowel aan leveranciers als aan de cliënten. Tevens zorgt hij voor de inning van alle ontvangsten en het debiteurenbeheer. Samen met de boekhouders van het OCMW voert hij de boekhouding.

Hij rapporteert over de financiën aan de bestuursorganen van het OCMW  en adviseert hen. Hij stelt de jaarrekening op en staat mee in voor het opstellen van de budgetten en de budgetopvolging.

 
 

Contactgegevens