De financieel directeur - Isabelle Dombret

De financiëel directeur leidt de financiële dienst van het OCMW en de gemeente. Zij  beheert zowel de OCMW- als de gemeentelijke financiën. Zij staat in voor de betaling van alle uitgaven, zowel aan leveranciers als aan de cliënten en zorgt hij voor de inning van alle ontvangsten en het debiteurenbeheer. Samen met het team van de financiële dienst voert zij de boekhouding.

Zij rapporteert over de financiën aan de bestuursorganen en adviseert hen. Zij stelt de jaarrekening op en staat mee in voor het opstellen van de budgetten en de budgetopvolging.