Dienstverlening en activiteiten voor gezinnen, ouders en jongeren

Wat is een Huis van het Kind?

Elke dag zetten verschillende overheden, vrije beroepen, middenveldorganisaties, vrijwilligers en burgers zich in voor (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren.  In verschillende steden en gemeenten worden Huizen van het Kind opgericht om samen te werken en zo gezinnen en jongeren meer en beter te ondersteunen.

Ook in Maldegem hebben we sinds 20 september een Huis van het Kind.  Dit zal toelaten om gestructureerder samen te werken met de lokale partners en zo ouders te helpen bij de zorg en opvoeding van kinderen en jongeren. Het Huis van het Kind moet dé lokale informatie – en ondersteuningsplaats voor gezinnen, aanstaande gezinnen en jongeren  (0-24j) in Maldegem worden.

Partners van het Maldegemse Huis van het Kind

In Maldegem werken we in eerste instantie samen met de lokale partners, zoals Kind en Gezin, Gezinsbond, Kinderopvang, Jeugddienst, Sociale Raad, Bibliotheek en Cultuurdienst. De werking is opgebouwd rond drie pijlers: preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en ontmoeting en sociale cohesie. We richten ons in eerste instantie tot alle gezinnen en tot gezinnen met specifieke noden en tot jongeren.

Waarvoor kan je bij het Huis van het Kind terecht?

Het Huis van het Kind zit in onze gemeente momenteel nog in een opstartfase. De bedoeling is geleidelijk aan de werking en het aanbod uit te breiden zodat het Huis van het Kind dé lokale informatie– en ondersteuningsplaats voor(aanstaande) gezinnen en jongeren in Maldegem wordt. Begin 2018 volgt een uitgebreid infomoment voor alle geïnteresseerde Maldegemnaren, maar je kan zeker nu al bij ons terecht in het Sociaal Huis.  We verwijzen je graag door naar de juiste instantie en helpen je graag verder.

Huidig aanbod

Voordrachten en vormingsactiviteiten

Het Huis van het Kind organiseert dit najaar verschillende voordrachten en vormingsactiviteiten in het lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef.  Deze gaan over allerlei opvoedkundige thema’s die voor elk gezin interessant kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld: hoe leer je je kind omgaan met geld, wat is talentgericht opvoeden,  Je vindt de activiteiten telkens in de UiTkalender online en in het Maldegems magazine én verder op deze pagina, bij documenten (folder met activiteiten).

Huiswerkbegeleiding

Daarnaast organiseren we sinds september huiswerkbegeleiding in maatschappelijk kwetsbare gezinnen.  Dit gebeurt in samenwerking met vzw Katrol.  In de toekomst zullen de Maldegemse scholen hiervoor gezinnen kunnen doorverwijzen.

Aanspreekpunt over opvoeding

Het Huis van het Kind is ook een aanspreek- en doorverwijspunt voor allerlei vragen rond opvoeding.  Zowel ouders als jongeren kunnen er terecht.

Meer info?

 

 

 
 

Contactgegevens