Dienstencheque-onderneming Poetspunt

Sinds 1 januari 2018 wordt de dienstencheque-onderneming Poetspunt uitgebaat door het Zorgbedrijf Meetjesland.  Klik hier voor meer info.