Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg

De dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg verleent hulp aan gezinnen en alleenstaanden, die omwille van geestelijke en/of lichamelijke omstandigheden niet meer in staat zijn om de zorg voor zichzelf en hun huishouden op zich te nemen. Enkele voorbeelden van taken van een gezinshelpster:

  • huishoudelijke hulp: het bereiden van aangepaste en gezonde voeding, wassen, boodschappen doen, hulp bij de administratie... Het onderhoud mag slechts een klein deel van de taken van de verzorgende zijn;
  • hulp van hygiënische en verzorgende aard: hulp bij het wassen en aankleden, verzorging, beperkte verpleging, lichaamsverzorging van baby's en kinderen, toezicht op de uitvoering van doktersvoorschriften, enz;
  • hulp van morele en ondersteunende aard: luisteren, bevorderen van contacten met familie en buren, begeleiding bij vrijetijdsbesteding.

Voorwaarden

  • Je woont in Maldegem en je bent door omstandigheden niet meer voldoende in staat om de zorg voor jezelf of het huishouden op te nemen.  
  • De duur en de aard van de hulp zijn afhankelijk van jouw persoonlijke noden en behoeften. 
  • De prestaties van de verzorgenden worden op werkdagen geleverd tussen 8.00 en 16.00 uur en bedragen minimum 2 uur per week. Uitzonderlijk zijn weekend- en feestdagenprestaties mogelijk.

Hoe aanvragen ? 

  • Je contacteert de dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg. De maatschappelijk werker maakt een afspraak voor een huisbezoek.
  • De aanvraag wordt geregistreerd.
  • Tijdens het huisbezoek krijg je de nodige informatie over de werking van de dienst en worden er concrete afspraken gemaakt.
  • Wij sturen een verzorgende om je te helpen bij jouw taken. 

Wat heb je nodig ? 

Bij het indienen van de aanvraag heb je jouw recente inkomstengegevens nodig. 

Prijs

Jouw persoonlijke bijdrage is afhankelijk van je inkomen en wordt berekend aan de hand van de bijdrageschalen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Je betaalt per uur.

Heb je een BEL-profiel van meer dan 35 punten, dan geniet je een korting op de uurbijdrage. 

 
 

Contactgegevens