Deontologische code personeel

Deontologie staat voor het geheel van gedragsregels met betrekking tot een bepaald beroep. Deontologische regels weerspiegelen de opvatting die leeft over wat men beschouwt als een goede of behoorlijke uitoefening van het beroep en een normale omgang met uw collega’s en bestuur.

Met een deontologische code willen we een aantal gedragsregels en richtlijnen vastleggen met betrekking tot uitoefenen van onze job binnen de gemeente en het OCMW. Voor het ogenblik zijn er nog aparte deontologische codes voor gemeentepersoneel en OCMW-personeel.

 

Contactgegevens