Werking van de OCMW-raad

 

Elke gemeente heeft zijn eigen OCMW.  De OCMW's behoren niet tot de gemeentelijke diensten, noch zijn ze onderling verbonden met elkaar.  Elk OCMW is een zelfstandige, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid.

Elk OCMW heeft een verkozen Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

In Maldegem bestaat de Raad uit 11 raadsleden, gekozen door de gemeenteraadsleden voor een periode van 6 jaar.  Deze verkozen mandatarissen zijn politici. Onder de leden wordt er ook een Voorzitter gekozen.

De Raad is het hoogste bestuursorgaan van het OCMW en regelt, vergelijkbaar met de gemeenteraad, alle OCMW-bevoegdheden, tenzij de wet het anders bepaalt.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn richt in zijn midden een Vast Bureau en een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst op.

De Voorzitter van het OCMW leidt de activiteiten, vertegenwoordigt het OCMW en zit de vergaderingen voor. In dringende zaken en crisissituaties beslist de voorzitter autonoom tot steunverlening.

 

 
 

Contactgegevens