De Volkshaard

Logo De Volkshaard

De Volkshaard is een sociale huisvestingsmaatschappij die momenteel over ruim 4000 woningen en appartementen beschikt. Woonkwaliteit, woonzekerheid en betaalbaar huren zijn prioritair. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen om als kandidaat-huurder ingeschreven te worden. Voor bijkomende inlichtingen hieromtrent kan je terecht bij de Sociale Dienst.

Zitdag in het Sociaal Huis:

  • elke 4e woensdagvoormiddag van de maand van 9.00 tot 11.00 uur.
Opgelet: de Volkshaard houdt uitzonderlijk geen zitdag op woensdag 27 december 2017.  De eerstvolgende zitdag gaat door op woensdag 24 januari 2018 van 9 tot 11 uur.
 
 
 

Contactgegevens

  • Zitdag De Volkshaard

    Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef

    Mevrouw Courtmanslaan 92 , 9990 Maldegem
    • tel. 050 40 39 20