De Volkshaard

De Volkshaard is een sociale huisvestingsmaatschappij die momenteel over ruim 4000 woningen en appartementen beschikt. Woonkwaliteit, woonzekerheid en betaalbaar huren zijn prioritair. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen om als kandidaat-huurder ingeschreven te worden. Voor bijkomende inlichtingen hieromtrent kan je terecht bij de Sociale Dienst.

Zitdag in het Sociaal Huis

  • elke 4e woensdagvoormiddag van de maand van 9.00 tot 11.00 uur.

Zitdagen zomer 2019 

  • Geen zitdag op woensdag 24 juli 
  • Zitdag op woensdag 28 augustus van 9.00 tot 11.00 uur 
 

Contactgegevens

  • Zitdag De Volkshaard

    Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef

    Mevrouw Courtmanslaan 92 , 9990 Maldegem
    • Tel. 050 40 39 20