De Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen (MBV)

Deze sociale huisvestigingsmaatschappij is sinds 1928 actief en beschikt over 1500 woningen en appartementen in het Meetjesland. Om in aanmerking te komen als kandidaat-huurder, zijn er een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen.

Zitdag in het Sociaal Huis:

  • elke 4e woensdagvoormiddag van de maand van 9.00 tot 11.00 uur.

Zitdagen zomer 2019 

  • Geen zitdag op woensdag 24 juli
  • Zitdag op woensdag 28 augustus van 9.00 tot 11.00 uur 
 

Contactgegevens