zicht-op-dienstencentrum-met-signalisatie-externe-diensten.jpg

Centrumraad

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren, vinden wij inspraak van onze gebruikers en bezoekers belangrijk.

Via de centrumraad kan er op eigen initiatief of op verzoek van de centrumleider advies uitgebracht worden over de algemene werking van het dienstencentrum. Wat inhoudt dat de leden zich uitspreken over alle vormen van dienstverlening die verstrekt worden, over het activiteitenprogramma en over het jaarverslag. 

De centrumraad moet samengesteld te zijn uit minstens 9 leden. Onder deze 9 leden bevindt zich de centrumleider, een vertegenwoordiger van de lokale ouderenadviesraad en minstens 5 gebruikers van het centrum.

De centrumraad van Oud Sint-Jozef bestaat uit de volgende leden: Georges Degrande, Gisèle Degryze, Wilfried De Metsenaere, Boudewijn Stokx, Nelly Van den Bossche, Rita Vanhecke, Odette Van Landschoot, Denise Van Poucke, Verschoote Rudy, Sofie Vermeulen en Caroline De Saer.

De centrumraad vergadert minstens 4 maal per jaar.

Veer meer informatie of bij interesse, neem contact op met de centrumleider of kom gerust eens langs in het dienstencentrum

 

Contactgegevens