CADO - Collectieve Autonome Dagopvang voor Senioren

Sinds 1 januari 2018 wordt dagopvang voor senioren uitgebaat door het Zorgbedrijf Meetjesland.  Voor meer info, klik hier.