Budgetbegeleiding en budgetbeheer

Een zakrekenmachine met een aantal euromunten ernaast.Heb je moeite om je inkomen goed te beheren omwille van schulden en/of persoonlijke problemen? Dan kan de dienst budget je hierbij helpen.

De dienstverlening bestaat uit:

 • budgetbegeleiding
 • budgetbeheer
 • hulp bij het aanvragen van een collectieve schuldenregeling

Voorwaarden

Iedereen die in Maldegem woont en problemen heeft met het beheren van zijn of haar budget en bijgevolg geconfronteerd worden met schulden en afbetalingsproblemen, kan op deze dienst een beroep doen.

Hoe werkt het ?

Budgetbegeleiding

 • Budgetbegeleiding is voor mensen die tijdelijk hulp en begeleiding wensen, maar wel nog hun budget zelf kunnen beheren. 
 • Je maakt vooraf een afspraak met een maatschappelijk werker van de dienst budget.  Samen met jou wordt een budgetplan opgesteld en worden er eventueel afbetalingsplannen opmaakt om deze voor te leggen aan schuldeisers. 
 • Bij deze vorm van hulp beheer je zelf je inkomen en sta je zelf in om tijdig de nodige betalingen te doen, maar je wordt hierin bijgestaan door een maatschappelijk werker.  Maandelijks leg je de nodige inkomstenbewijzen en betalingsbewijzen voor.  Je kan ook juridisch advies verkrijgen. 

Budgetbeheer

 • Budgetbeheer is voor mensen die het al dan niet tijdelijk moeilijk hebben om zelf hun budget te beheren omwille van schulden en/of persoonlijke problemen. 
 • Je maakt vooraf een afspraak met een maatschappelijk werker van de dienst budget om jouw persoonlijke en financiële situatie te bespreken. 
 • Bij deze vorm van hulp beheert het OCMW jouw budget.  De inkomsten worden rechtstreeks op een rekening van het OCMW gestort.  Deze rekening staat wel op jouw naam maar je kan zelf geen verrichtingen doen. De maatschappelijk werker betaalt met de inkomsten alle rekeningen, kosten en schulden.  Er wordt ook bemiddeld met schuldeisers en indien nodig worden afbetalingsplannen opgemaakt.  Zelf krijg je van het OCMW een leefgeld dat gestort wordt op een afnamerekening: dit is een rekening waar alleen jij geld kan afhalen.  Dit leefgeld wordt in samenspraak met de maatschappelijk werker wekelijks, tweewekelijks of maandelijks gestort.

Collectieve schuldenregeling 

 • Wanneer jouw schuldenlast te hoog is (de inkomsten zijn niet in verhouding zijn tot de uitgaven) en jouw schulden niet op een redelijke termijn kunnen worden afbetaald, kan er door onze diensten bij de rechtbank een collectieve schuldenregeling aangevraagd worden. 
 • Je maakt vooraf een afspraak met een maatschappelijk werker van de dienst budget om jouw persoonlijke en financiële situatie te bespreken en te bekijken of je in aanmerking komt voor een collectieve schuldenregeling. 
 • Bij een collectieve schuldenregeling wordt door de rechtbank een schuldbemiddelaar aangesteld die een regeling opstelt voor de afbetaling van alle schulden en die ervoor zorgt dat je daarnaast nog menswaardig kan leven.  Indien je dit wenst, kan onze maatschappelijk werker het verzoekschrift helpen opstellen en jou hierbij verder begeleiden.

Info en advies

De sociale dienst kan je ook informatie en advies geven rond sociale voorzieningen of je helpen bij het invullen van formulieren, zoals  aanvragen van kinderbijslag, studietoelage, enz.  Indien nodig, zal de sociale dienst je doorverwijzen naar meer gespecialiseerde diensten. Voor specifieke juridische vragen, kunnen onze maatschappelijk werkers beroep doen op een juriste.

 

Contactgegevens