Bejaardenwoningen

Buitenzicht assistentiewoningen wijk BegijnewaterDe OCMW-campus beschikt over twee wijken met assistentiewoningen voor senioren: de wijk Begijnewater met 15 woningen en de wijk Lazarusbron met 30 woningen.   Deze woningen zijn bedoeld voor senioren die nog zelfredzaam zijn, zelfstandig kunnen wonen en slechts lichte zorg nodig hebben. 

Missie en visie

De assistentiewoningen staan open voor valide en en mindervalide bejaarden en richten zich in de eerste plaats tot de inwoners van de gemeente.  Er wordt gestreefd naar een betaalbare dienstverlening. 

De zelfstandigheid van de bewoners wordt centraal gesteld, met respect voor privacy.

Indien nodig, kunnen de bewoners gebruik maken van het aanbod aan thuiszorg en vrijetijdsbesteding georganiseerd door onze diensten. Inspraak is essentieel en evident. Wij respecteren de privacy van elke bewoner alsook diens ideologische en filosofische overtuiging. 

Faciliteiten

Buitenzicht assistentiewoning wijk LazarusbronDe woningen bevinden zich in een rustige, groene omgeving en zijn uitgerust met een leefruimte, een volledig ingerichte kookhoek, een slaapruimte, een berging en een ingerichte badkamer met douche zonder instaphoogte en verhoogd toilet met handgrepen.

In elke assistentiewoning is een noodoproepsysteem voorzien via de telefoon en via verschillende alarmknoppen.

Iedere woning is voorzien van een terras met tuintje. Het tuintje wordt door de bewoner of zijn/haar familie onderhouden.

Voor de inrichting van de woning moeten eigen meubels meegebracht worden zoals in een gewone huurwoning. 

Maaltijden

De keuken in de woning is volledig uitgerust voor het bereiden van maaltijden.  Bewoners kunnen ook tegen een kleine bijdrage gebruik maken van de middagmalen in de cafetaria van het woonzorgcentrum Warmhof.

Animatie

Regelmatig is er koffietafel voor de bewoners. Iedereen is er welkom voor een babbel of een spelletje.  Maandelijks wordt een krantje gemaakt met wetenswaardigheden voor senioren en info over de activiteiten.  Af en toe worden ook activiteiten in het woonzorgcentrum opengesteld voor de bewoners van de wijk.  Bewoners kunnen ook deelnemen aan de activiteiten in het lokaal dienstencentrum dat zich eveneens op de campus bevindt.

Voorwaarden

Er zijn een aantal persoonsgebonden voorwaarden verbonden aan een opname in een assistentiewoning, zoals leeftijd, domicilie, graad van zorgbehoevendheid en motivatie.  Meer info hierover vind je in het opnamereglement.

Aanvraag

  • Voor een aanvraag tot opname kan je je richten tot de woonassistent; een aanvraag gebeurt schriftelijk.
  • Bij elke aanvraag wordt onderzocht of je aan de opnamevoorwaarden voldoet.
  • Kom je in aanmerking, dan kom je op een wachtlijst en word je verwittigd wanneer een opnamemogelijkheid concreet wordt.
  • Voor een eigenlijke opname wordt er nog een financieel onderzoek gevoerd, worden de opnamedocumenten ondertekend en de praktische regelingen afgesproken.
  • Je kan steeds, samen met familie of kennissen, vooraf een bezoek brengen aan de campus. Maak hiervoor vooraf een afspraak met de woonassistent.

Dagprijs

De dag(huur)prijs 2017 voor een woning in de wijk Begijnewater bedraagt 22,15 euro,  exclusief nutsvoorzieningen.

De dag(huur)prijs 2017 voor een woning in de wijk Lazarusbron bedraagt 18,02 euro, exclusief nutsvoorzieningen. 

Elke woning beschikt over een telefoon. Interne gesprekken zijn gratis; externe gesprekken worden tegen kostprijs aangerekend.

Het noodoproepsysteem geeft 24 uur per dag via de telefoon een handenvrije spreek- en luisterverbinding met de verpleging van het woonzorgcentrum.