"De Katrol Meetjesland" officieel erkend

30
mrt
2018

Wat doet "De Katrol"?

De Katrol biedt gratis studie- en opvoedingsondersteuning aan huis voor kwetsbare gezinnen met lagere schoolkinderen die ondersteuning nodig hebben om te helpen bij het huiswerk en/of opvoeden. Studenten uit sociaalpedagogische richtingen gaan op regelmatige basis bij hen langs en bieden ondersteuning op de gebieden waar het gezin dit wenst. De bedoeling is de zelfredzaamheid te verhogen en een onderwijscultuur in het gezin te installeren.  De achterliggende idee is dat een diploma de beste manier is om uit de kansarmoede te geraken. Dit alles wordt gecoördineerd door ervaren mentoren (“ankerfiguren”).

De Katrol in het Meetjesland

Katrol ontstond in 2002 in Oostende naar aanleiding van de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede.

De Katrol Meetjesland ging in september 2017 na enkele maanden van voorbereidend werk officieel van start. Deze organisatie ontstond dankzij de samenvoeging en uitbreiding van 2 afzonderlijke Katrolwerkingen, nl. De Katrol Aalter (°2015) en De Katrol Eeklo (°2014) binnen de koepel van de OCMW-vereniging Welzijnsband Meetjesland.

De afdeling Meetjesland werd nu officieel erkend en mag in negen gemeenten in de regio kinderen begeleiden, waaronder Maldegem.

De lokale overheden zullen de werking financieren.

Huiswerkbegeleiding ook in Maldegem

In Maldegem werkt De Katrol samen met Het Huis van het Kind om huiswerkbegeleiding in maatschappelijk kwetsbare gezinnen aan te bieden.  Dit gebeurt in samenwerking met de Maldegemse scholen en het CLB die hiervoor gezinnen kunnen doorverwijzen.  Momenteel worden er in Maldegem vijf gezinnen per semester begeleid. 

Meer info?

Caroline De Saer, Huis van het Kind, tel. 050 40 39 26 of Koen Cromheecke, Sociale Dienst OCMW, tel. 050 72 72 35.